loogo

ขั้นตอนการยื่นใบสมัครและการขอวีซ่า

ขั้นตอนการยื่นใบสมัครและการขอวีซ่า ประเทศออสเตรเลียมีระบบการขอวีซ่าที่เข้มงวด แต่เราสามารถช่วยแนะนำแนวทางให้คุณมีโอกาสในการยื่นวีซ่าได้อย่างประสบความสำเร็จและดีที่สุด แต่ทั้งนี้ทุกกรณีขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางเจ้าหน้าที่สถานทูต และประวัติของผู้สมัครด้วยเช่นกัน ADVICE แนะนำคอร์สที่ใช่ สถาบันที่ชอบ APPLY ยื่นใบสมัครสถาบันการศึกษาที่เลือก FOLLOW UP ติดตามสถานะใบสมัคร VISA ช่วยเตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่า* ขั้นตอนสำหรับการสมัครและขอวีซ่า ลงทะเบียนกับทาง DUE และพูดคุยกับครูแหม่มและพี่ๆทีมงานเพื่อแนะแนวการศึกษา สมัครเรียนกับสถาบันการศึกษาที่เลือก ด้วยความช่วยเหลือของพี่ๆ DUE สอบ IELTS รับเอกสารใบตอบรับจากสถาบันหรือมหาวิทยาลัย เตรียมเอกสารการขอวีซ่า ชำระค่าเรียนและรับเอกสาร COE จากสถาบันการศึกษา (Confirmation of Enrolment) ยื่นเอกสารขอวีซ่า และตรวจสุขภาพ พร้อมกับการทำสแกนนิ้วมือ (Biometrics Collection) เมื่อวีซ่าผ่าน รับเอกสารวีซ่า

TasCollege

TasCollege   International College of Tasmania  Melbourne Campus: Level 10, 310 King Street, Melbourne, VIC, 3000  Hobart Campus: Unit 1, Level 1, 86 Collins Street, Hobart, TAS, 7000  Melbourne: +61 (03) 6240 6705  Hobart: +61 (03) 6295 5296 Email : admin@tascollege.edu.au เว็บไซต์โรงเรียน : https://tascollege.edu.au/

ข้อมูลประเทศออสเตรเลีย

ข้อมูลทั่วไป สถานฑูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ตั้งอยู่ที่  37 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02 287 2680 โทรสาร: 02 287 2092 ออสเตรเลีย ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ มีแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะกิจกรรมทางน้ำ มีอากาศดี มีเสรีภาพในการนับถือศาสนา และระบบการศึกษาที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย แต่ก็ขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละรัฐซึ่งอาจแตกต่างกัน รัฐ และ เมืองสำคัญ ประเทศออสเตรเลีย ประกอบด้วย 6 รัฐ และเขตปกครองตนเอง 2 มณฑล คือ มณฑลนครหลวง ( Australian Capital Territory ) เป็นมณฑลที่ตั้งของ แคนเบอร์ร่า ( Canberra ) เมืองหลวงของประเทศ และเป็นศูนย์กลางการปกครอง เป็นที่ตั้งขององค์กรระดับชาติ และ หน่วยงานสถานทูตของประเทศต่างๆ รวมทั้งสถานทูตไทย ค่าเงินของประเทศออสเตรเลีย โดยประมาณ […]

Education Centre of Australia (ECA)

เรียนต่อออสเตรเลีย

Education Centre of Australia (ECA) กลุ่มบริษัท อีซีเอ เป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้นำในการให้บริการด้านการศึกษาอย่างครบวงจรให้แก่นักเรียน นักศึกษา เริ่มตั้งแต่การเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียจนถึงการหางาน (Registered Training Organisation (RTO) Code: 45012) ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา พวกเราได้ช่วยเหลือนักเรียนกว่าหมื่นคนจากทั่วโลก เปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเค้าผ่านคอร์สภาษาอังกฤษ, การศึกษาระดับปริญญาตรี, การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการฝึกงาน ECA มีกลุ่มบริษัทระดับโลกครอบคลุมทั้ง 7 ภูมิภาค คือ ออสเตรเลีย, บราซิล, จีน, ยุโรป, อินเดีย, ฟิลิปปินส์และเนปาล รวมถึงมีเครือข่ายตัวแทนด้านการศึกษามากกว่า 1,200 กระจายอยู่ทั่วโลก เรายังทำงานร่วมกับผู้ให้บริการด้านการศึกษาระดับสูงที่มีคุณภาพ ยกตัวอย่าง เช่น ECA มีสถาบันในเครือที่สอนเฉพาะทาง อาทิเช่น ELSIS English Language School (Elicos) ECA College (VET Course) ACCLM (Australasian College of Care Leadership […]

VIA Education

VIA Education

VIA Education ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์ ตรงข้ามกับศูนย์การค้า World Square และตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟสำคัญของเมือง คือ สถานี  Central และ Town Hall, ร้านอาหาร และร้านค้าต่างๆ  นอกจากนี้ นักเรียนสามารถเดินไปชมเขตท่าเรือดาร์ลิ่ง (Darling Harbor) ซึ่งเป็นสถานที่ทุกคนไปในเมือง ไปพักผ่อน เดินเล่นชมเมืองทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืน ที่ตั้งโรงเรียน: Level 4&5, 565 George St SYDNEY 2000 เว็บไซต์โรงเรียน: www.via.edu.au คอร์ส ระยะเวลา Human Resources Certificate IV in Human Resources Diploma of Human Resources Management Advanced Diploma of Management (Human Resources)  52 สัปดาห์ 52 สัปดาห์ 80 สัปดาห์ Project Management […]