loogo

ACTE

Adelaide College of Technical Education (ACTE) สถาบัน Adelaide College of Technical Education (ACTE) ขอเชิญนักเรียนทุกท่านสู่สถาบันที่อบอุ่นไปด้วยการต้อนรับ ณ ใจกลางเมือง Adelaide CBD ที่ ACTE, เป้าหมายของเราคือ ช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนาตัวไปสู่การเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ ผ่านช่องทางทางการศึกษาและการอาชีพต่างๆของสถาบัน หลักสูตรรายวิชาของสถาบัน ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อ สร้างความมั่นใจว่านักเรียนจะ มีการเตรียมพร้อม ทางทักษะอย่างสูง ไปสู่อาชีพ ที่นักเรียนที่นักเรียนต้องการ Adelaide College of Technical Education (ACTE) เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน และบริหารองค์กรเพื่อให้บริการทางการศึกษา โดยมีคำปฏิญาณคือ จะให้การศึกษาที่มีคุณภาพ และช่วยสร้างสรรค์สังคม ผ่านทางหลักสูตรสายอาชีพ และการฝึกอบรม (VET) สถาบัน ACTE ให้การสอนต่อเนื่องหลังจบมัธยมศึกษา และให้การช่วยเหลือและบริการทางการศึกษา แก่นักเรียน ผู้ซึ่งสนใจและมีความสามารถที่จะเรียน ในหลักสูตร สายอาชีพต่างๆ สถาบันเตรียมพร้อมและฝึกฝนนักเรียน ไปสู่ความสำเร็จในชีวิตหลักจากสำเร็จการศึกษาไปแล้ว โดยส่งเสริมหลักการต่างๆ […]