loogo

Arbutus College

Arbutus College   Arbutus College เป็นวิทยาลัยเอกชนที่เป็นผู้นำในการสอนด้านธุรกิจ ตั้งอยู่ในเมือง Vancouver ประเทศแคนาดา เรามีหลักสูตรทางด้านธุรกิจ (Business) การโรงแรม (Hospitality) การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) การติดต่อสื่อสาร (Communication Arts) และการแปลภาษาต่างๆ เช่น ญี่ปุ่นเป็นอังกฤษ หรือ เกาหลีเป็นอังกฤษ เรามีความเป็นเอกลักษณ์ในการสอนทั้งทางวิชาการและสายอาชีพ ในการสอนทางวิชาการเราสอนทั้งการพูดและการเขียนซึ่งนักศึกษาที่จบจากทาง Arbutus College สามารถหางานทำได้ตรงกับที่ตลาดต้องการหรือไม่ก็สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโดยใช้เวลาที่ไม่นานนัก นักศึกษาของเรามาจากหลายประเทศเช่น Latin America, Russia, Germany, Italy, China, Korea, Japan, Morocco, Turkey และ India ซึ่งเรามีความภูมิใจที่ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันของเพื่อนๆ ซึ่งนับว่าเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยาก และจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับนักศึกษาเมื่อถึงเวลาทำงานที่ต้องเจอกับผู้ร่วมงานหลากหลายรูปแบบ หรือแม้แต่ในโลกของธุรกิจปัจจุบันที่นักศึกษาอาจจะได้เป็นผู้นำขององค์กร ก็จะสามารถบริหารงานคนจากหลากหลายประเภท หลักสูตรของเราได้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายในชีวิตการทำงาน Arbutus College มีความภูมิใจที่จะประกาศว่าทางเราเป็นสมาชิกของ CISOC นักศึกษาที่เรียนด้านการแปลภาษาต่างๆเช่น ญี่ปุ่น เกาหลี หรือจีนสามารถเข้าสอบ […]