loogo

ACE

Australian Careers Education (ACE) ACE เป็นสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพของเอกชน โดยมี National VET Regulator (NVR) และ Registered Training Organisation (RTO) เป็นเจ้าของ ซึ่งมุ่งเน้นให้บริการด้านหลักสูตรทางวิชาชีพให้กับนักศึกษานานาชาติ รวมถึงนักศึกษาท้องถิ่นในเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลียอีกด้วย ACE เริ่มให้บริการครั้งแรกในปี 2010 และมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการเพื่อนักศึกษาทุกคนด้วยดีมาตลอด WEB SITE สถาบัน  Australian Careers Education (ACE) ACE  ตั้งอยู่ในเมืองเมลเบิร์น รัฐวิคตอเรีย มีอยู่ 2 วิทยาเขตได้แก่   Donald Street Campus (Aurora Building) ที่นี่จะให้บริการหลักสูตร Business and Hospitality เป็นหลัก Victoria Street Campus ที่นี่จะให้บริการหลักสูตร Mechanical Technology เป็นหลัก […]