Australian National College

Australian National College Australian National College (ANC) เป็นสถาบันผู้ให้ การศึกษา ฝึกอบรม และประเมินผล ด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อ พัฒนาตัวผู้เรียน ให้ได้รับความรู้เต็มที่ อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกใจตัวผู้เรียนอย่างสูงสุด ANC ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมือง Melbourne ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ ทุกชนิด อีกทั้งทางสถาบัน ได้ตระเตรียม สิ่งอำนวยความสะดวก ที่ทันสมัย รวมทั้ง ครูผู้สอน ในอัตราส่วนที่ ช่วยให้ นักเรียนทุกคน มีส่วนร่วมในห้องเรียนอย่างเหมาะสม โดยผู้เรียน จะได้รับการเอาใจใส่ อย่างดีจาก ผู้สอน และพนักงานของสถาบัน ผู้สามารถใช้ภาษาต่างๆ ได้หลายภาษา อีกทั้ง ทางสถาบันมี ผู้ให้คำแนะนำในทางการอาชีพ แก่ผู้เรียน เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ของผู้เรียนเอง ANC มีระบบการทำงาน ที่ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ อีกทั้ง ส่งเสริมโอกาส ให้แก่ ผู้เรียนโดยเสมอกัน เพื่อให้ ผู้เรียนแต่ละท่าน ได้รับผลการศึกษา ตามเป้าหมายของตน ทางสถาบัน พยายามอย่างเต็มที่ […]