loogo

ASLI

Australian Study Link Institute Australian Study Link Institute เป็นสถาบันอบรมที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย โดยมีแคมปัสตั้งอยู่ที่มืองเมลเบิร์น ในช่วงเริ่มก่อตั้ง ASLI ก็ได้พัฒนาไปเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับถึงคุณภาพและความเป็นมืออาชีพ ASLI มีคอร์สที่หลากหลายและมอบทางเลือกในการศึกษากับนักเรียน ภารกิจของสถาบันคือ เร่งการพัฒนา การแสดงออก ให้กับนักเรียน website สถาบัน Australian Study Link Institute   ทำไมถึงควรเรียนที่ ASLI ชั่วโมงเรียนวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันธรรมดา สามารถผ่อนชำระค่าเรียนได้ ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจและอยู่ใกล้กับขนส่งสาธารณะ เจ้าหน้าที่ที่เป็นมิตร เป็นการจัดอบรมที่เป็นที่รู้จักของประเทศ Certificate I in EAL (Access) หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงความต้องการของบุคคลและสังคม ไปพร้อมๆ กับวิชาเลือกที่คัดสรรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางสังคม การสร้างรากฐานและพื้นฐานทางการคำนวณ จุดประสงค์ของหลักสูตรนี้คือ การเตรียมพร้อมเพื่อเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆ เพิ่มเติม หรือ หลักสูตรทางวิชาชีพซึ่งอาจจะมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวส่งเสริมหรือช่วยในการจ้างงาน ข้อกำหนดการเข้าเรียน  นักเรียนทุกคนจะต้อง อายุ […]