loogo

University of Maryland, Baltimore County

ยินดีต้อนรับสู่ UMBC UMBC มีคำจำกัดความคือ ผู้สร้าง, ผู้สำรวจค้นคว้า, ผู้ลงมือกระทำ, และผู้ทำความฝันให้เป็นจริง ไม่ว่าความปราถนาในใจของคุณคืออะไร ที่ UMBC คุณจะพบกับโปรแกรมการศึกษาต่างๆมากมายที่ท้าทายและทำให้คุณตื่นเต้นอย่างแท้จริง ด้วยการศึกษาร่วมกับ ศาสตราจารย์ที่เป็นปรากฏการณ์คือพบเจอได้ยาก, เรียนรู้จากผู้ให้คำแนะนำที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในเส้นทางอาชีพของพวกเขา, และเรียนรู้จากนักวิจัยชั้นนำที่ชำนาญในการหาคำตอบและข้อสรุปให้กับสิ่งต่างๆ มหาวิทยาลัยของเรานั้นดีอย่างเหลือเชื่อและเรายังเป็นชุมชนที่มีความหลากหลาย แต่มีสิ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัยของเรามีเอกลักษณ์คือ การที่ผู้คนจากต่างที่มามาอยู่ร่วมกันเพื่อที่จะเรียนรู้, แก้ปัญหาต่างๆ, และหาความสุขความสนุกสนานในมหาวิทยาลัย เพราะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใคร พวกเราทั้งหมดคือผู้ที่จะทำให้ความรู้ในสาขาที่เราสนใจเกิดขึ้นในตัวเรา และใช้มันให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่เราอาศัย ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ University of Maryland, Baltimore County 1000 Hilltop Circle Baltimore, MD 21250, USA. โทรศัพท์ 410-455-1000 WEB SITE สถาบัน UMBC   ภารกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย UMBC เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยเพื่อการสาธารณะที่ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งการวิจัยทั้งหลายมีการดำเนินการร่วมกับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และการค้นคว้ารวมถึงให้บริการที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวเมือง Maryland ในฐานะมหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติ วิทยาเขตนี้จะต้อนรับนักศึกษาผู้ซึ่งมีความสามารถเฉพาะตัวที่แตกต่างกันด้วยการส่งมอบการศึกษาพื้นฐานที่แข็งแกร่งด้านศิลปศาสตร์ ซึ่งจะเป็นการเตรียมพร้อมให้แก่นักศึกษาเพื่อเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือเรียนเฉพาะทางในสายอาชีพใออาชีพหนึ่ง หรือเป็นการเตรียมตัวนักศึกษาให้พร้อมต่อการเข้าไปสู่สถานที่ทำงานในฐานะกำลังสำคัญ และเตรียมนักศึกษาให้พร้อมทำงานบริการสังคมและมีความเป็นผู้นำที่ชาญฉลาด […]