loogo

Douglas College

Douglas College Douglas College เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน ตั้งอยู่ที่ Vancouver ในประเทศ Canada เรามีหลักสูตรการศึกษาทั้ง ปริญญาตรี, การเทียบโอนวุฒิจากสถาบันอื่น, หลักสูตรดิปโพลม่า และ ดิปโพลม่าระดับสูงกว่าปริญญาตรี  (Post Graduate Diploma) ในหลากหลายสาขาวิชาการ เช่น ศิลปะศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ในทุกๆปี นักเรียนเกือบ 1,000 คนโอนย้ายสถาบันการศึกษาทั่วประเทศแคนาดา และมากกว่าจำนวนนั้น เริ่มต้นอาชีพของเขาหลังจบการศึกษา สถาบันของเรามี อาจารย์ที่ดีเลิศ, ห้องเรียนที่เล็ก, และการโอนย้ายสถานศึกษาที่สะดวกไร้รอยต่อไปยังการศึกษาในระดับ มหาวิทยาลัย, Douglas College จะช่วยคุณให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษา และทางอาชีพของคุณ ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตาม ในแต่ละปี Douglas College ต้อนรับนักเรียนต่างชาติ มากกว่า 2,200 คน จากมากกว่า 80 ประเทศและมากกว่า 14,000 คนที่เป็นนักเรียนนักศึกษา ที่เป็นชาวแคนาดาเองจากภายในประเทศ สถาบันมี 2 campus ใน […]