loogo

FLS Las Vegas

FLS INTERNATIONAL : Las Vegas Institute การเรียนภาษาอังกฤษที่ FLS INTERNATIONAL มันเป็นเรื่องง่ายที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) กับหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ FLS ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทันสมัยและสอนให้รู้ทักษะของภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยรวมทักษะทางภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็น การพูด การฟัง การเขียน และการอ่าน Las Vegas Institute ตั้งอยู่ใกล้กับหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของโลก และเมืองที่นักเรียนจากหลากหลายประเทศยังคงเข้ามาเรียนกันอย่างต่อเนื่อง นักเรียนที่เรียนจบคอร์ส Advance สามารถโอนย้านไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยใกล้เคียงได้ เช่น College of south Nevada หรือโอนย้ายไปเรียนที่ University of Nevada ,Las Vegas และ Dixie state college ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐ Utah  website สถาบัน FLS INTERNATIONAL FLS มีโปรแกรมที่หลากหลายกับความต้องการของนักเรียนทุกคน สำหรับนักเรียนผู้ที่มีเป้าหมายด้านการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เรามีโปรแกรมภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นไปที่ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ TOEFL และวิชาที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักเรียนที่ต้องการที่จะศึกษาภาษาอังกฤษไปด้วยพร้อมกับการเดินทางกับทัวร์เรามีลักษณะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษพร้อมทั้งนำนักเรียนไปศึกษาท่องเที่ยวตามเมืองต่างๆ […]