loogo

GLOBAL COLLEGE AUSTRALASIA (GCA)

GLOBAL COLLEGE AUSTRALASIA (GCA) ขอต้อนรับสู่ GLOBAL COLLEGE AUSTRALASIA (GCA) เป็นสถาบันที่ปลอดภัย และ ใส่ใจในเรื่องการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาทั้งแบบเชิงวิชาการ และ ประสบการณ์ชีวิต นักศึกษาที่จบจาก GCA   ไม่เพียงแต่จะประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาที่มุ่งหวัง แต่ยังได้ทักษะในด้านการทำงานร่วมกับคนอื่น และที่สถาบันยังให้ความสำคัญกับนักศึกษาเป็นสำคัญ ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามที่นักศึกษาสนใจ WEB สถาบัน : https://www.globalcollege.edu.au/ GLOBAL COLLEGE AUSTRALASIA (GCA) ตั้งอยู่ในเมือง Perth ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 4 ของประเทศออสเตรเลีย เป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงาม น่าอยู่ ทำให้นักศึกษานานาชาติมาเรียนที่นี่ จึงรับรองว่านักศึกษาที่มาเรียนที่นี่จะได้รับความสะดวก สบาย และ ได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่น่าเบื่อแน่นอน สถานที่ตั้ง : 176 Wellington Street, East Perth Western Australia, Australia. ทำไมต้องเรียนที่ GLOBAL COLLEGE AUSTRALASIA (GCA)? GCA มีครูผู้สอนที่เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์และความรู้ใจดี ชั้นเรียนมีนักศึกษาไม่เยอะ เพื่อที่ครูผู้สอนจะได้ใส่ใจนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง […]