loogo

Greenwich English College

Greenwich English College เรียนที่ Greenwich College ผู้เรียนจะได้รับมากกว่าในสิ่งที่ผู้เรียนต้องการ เพื่อให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเป็นอะไรก็ตาม มีตัวเลือกในการเรียนต่อมากมายและให้คุณได้ประสบความสำเร็จที่เร็วยิ่งขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ให้กับคุณ ที่ตั้งโรงเรียน   Sydney Campus: Level 2, 396 Pitt Street, Sydney NSW 2000 Melbourne Campus: Level 8, 120 Spencer Street, Melbourne VIC 3000 North Sydney Campus: Level 2, 118 Walker Street, North Sydney NSW 2060 เว็บไซต์โรงเรียน: www.greenwichcollege.edu.au คอร์สที่เปิดสอน คอร์ส ระยะเวลา General English General English 1-50 สัปดาห์ Pronunciation […]