loogo

Harward International College

วิทยาลัยนานาชาติ Harward (HIC) มุ่งมั่นที่จะให้การศึกษาที่มีคุณภาพสูง เราเชื่อมั่นในพลังความรู้และตอบสนองความต้องการของนักเรียน “ความรู้คืออำนาจสูงสุด”

วิทยาลัยนานาชาติ Harward (HIC) คือวิทยาลัยอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (VET) ที่อยู่ในเมลเบิร์น มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้กับนครเมลเบิร์นมีขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบาย