loogo

Holmes Institute

Holmes Institute Holmes Institute ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1963 เริ่มต้นจากการเป็นสถาบันเอกชนที่สอนทางด้านธุรกิจหรือสายอาชีพแห่งแรกในMelbourne และในปี1986 ได้เริ่มจัดตั้งศูนย์การสอนภาษาอังกฤษและจัดตั้งเป็น Holmes Education Group ในปี1987 เริ่มมีการสอนนักเรียนต่างชาติในระดับ High School  หลังจากนั้นเป็นต้นมาได้ขยายสาขาไปที่ Sydney และอีก 15 ปีถัดมาก็ขยาย campus ไปทั่วประเทศในออสเตรเลียคือใน Brisbane, the Gold Coast, และ Cairns รวมทั้งได้มีการนำครูเข้ารับการอบรมร่วมกันกับCambridge Teacher Training เพื่อสอนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตนักศึกษาให้มีการศึกษาที่ดีที่สุด และให้สามารถพัฒนาตนเองไปให้ไกลที่สุด ไม่ว่านักศึกษาจะมาจากในประเทศหรือต่างประเทศ ตลอดเวลา 50 ปี Holmes ได้สร้างชื่อเสียงทางด้านการศึกษาด้านธุรกิจและสายวิชาชีพที่มีคุณภาพให้กับนักศึกษามากมาย นักศึกษาที่จบจากสถาบัน Holmes ได้รับการเข้าทำงานอย่างประสบความสำเร็จ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความรับผิดชอบและเป็นที่ยอมรับ website Holmes Institute สาขา : สถาบัน Holmes มีอยู่ใน 2 ประเทศ คือ […]