Lonsdale Institute

Lonsdale Institute Lonsdale Institute ตั้งอยู่ที่ Level 1, 277 Flinders Lane, Melbourne, VIC, 3000 ซึ่งอยู่ใจกลางเมือง Melbourne เป็นสถาบันที่มีบรรยากาศเป็นกันเองอย่างมาก และมีสิ่งอำนวยความะสะดวกมากมาย รวมทั้งใกล้แหล่งชุมชนที่มีห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงหนังและที่พักผ่อนหย่อนใจมากมาย website สถาบัน Lonsdale Institute   หลักสูตรการเรียนการสอน (Courses) ประกอบด้วย    Business    + Advanced Diploma of Business ระยะเวลาเรียน 6 เดือน เหมาะกับน้องที่มีประสบการณ์การทำธุรกิจหรือการจัดการธุรกิจมาบ้าง และต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษทางธุรกิจให้มากขึ้น หรืออาจจะเหมาะกับน้องที่ต้องการหางานทำในตำแหน่งที่ดีขึ้นจึงต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงภาษาอังกฤษทางธุรกิจให้แน่นขึ้น น้องที่จะเรียนหลักสูตรนี้ ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษระดับ Upper-intermediate เมื่อจบหลักสูตรนี้น้องสามารถเข้าเรียนระดับปริญญาตรีสาขา Business ได้ + Diploma of Business ระยะเวลาเรียน 6 เดือน เหมาะกับน้องที่มีประสบการณ์การทำธุรกิจ และต้องการพัฒนาทักษะด้านการทำธุรกิจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดจาติดต่อสื่อสาร การเขียนรายงาน […]