loogo

Max Therapy Institute (MTI)

Max Therapy Institute (MTI) Max Therapy Institute (MTI) เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นในด้านสุขศึกษามานานกว่า 20 ปี นักศึกษาที่เรียนที่นี่จะได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากขึ้นพื้นฐานไปสู่ขั้นประกอบอาชีพได้อย่างเชี่ยวชาญ รวมถึงผู้ฝึกสอนก็มีความรู้เฉพาะด้านทางการรักษาและมากประสบการณ์ พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างสูงสุด WEB SITE สถาบัน : http://www.mti.vic.edu.au/ ภาพรวม Max Therapy Institute (MTI) ตั้งอยู่ในเมือง Melbourne ซึ่งเป็นเมืองที่น่าอยู่มากที่สุดเมืองหนึ่งของโลก เพราะที่นี่มีกลุ่มคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ แต่ไม่ต้องห่วงในเรื่องความปลอดภัย เพราะที่นี่มีระบบการป้องกันรักษาความปลอดภัยต่างๆที่สูงมาก อีกทั้งค่าครองชีพที่ค่อนข้างต่ำ ผู้คนก็เป็นมิตร เป็นกันเอง เมืองสะอาด สวยงาม เหมาะกับการให้นักศึกษาได้มาเปิดโลกกว้าง หาประสบการณ์แปลกใหม่ที่คาดไม่ถึงแน่ๆ ทำไมต้องเรียนที่ Max Therapy Institute (MTI)? ครูผู้สอนเป็นผู้มีความรู้เฉพาะด้านและมากประสบการณ์ มีบริการด้านความช่วยเหลือให้นักศึกษา ยินดีต้อนรับนักศึกษาชาวต่างชาติ มีอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีห้องฝึกสำหรับภาคปฎิบัติอย่างครบครัน มีบริการและเครื่องอำนวยความสะดวกสบายอื่นๆ เช่น ห้องครัว, ห้องสมุด ฯลฯ หลักสูตรประกาศนียบัตรที่เปิดสอน (Qualification Courses) มีทั้งหมด 3 ระดับ ดังนี้   CERTIFICATE […]