Oxford House College

Oxford House College มีความภูมิใจแนะนำสาขาที่มีอยู่ในประเทศออสเตรเลียขณะนี้ ที่มีถึง 5 สาขา คือ Sydney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast และ Cairns ซึ่งน้องจะได้เรียนทั้งภาษาอังกฤษแบบทั่วไป ภาษาอังกฤษที่ผสมพร้อมกับทักษะด้านอื่นๆเพิ่มเติม เรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสอบ IELTS หรือข้อสอบอื่นๆ หรือภาษาอังกฤษเฉพาะทาง และยังได้เรียนพวกหลักสูตรวิชาชีพที่ทาง OHC ร่วมมือกับ Holmes Group