loogo

OZFORD

OZFORD EDUCATION GROUP Ozford ตั้งอยู่ที่ 310  King Street Melbourne 3000 Australia  Ozford เป็นสถาบันภาษาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Melbourne ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้น้องๆได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆของเมือง Melbourne น้องๆจะได้รับความสะดวกในการใช้บริการขนส่งมวลชน การใช้ห้องสมุดของรัฐ การเที่ยวหรือเดินเล่นที่สวนสาธารณะ หรือเดินช็อปปิ้งที่ศูนย์การค้าที่ดีที่สุด และยังมีโอกาสได้ท่องเที่ยวสถานที่ที่น่าสนใจมากมาย website สถาบัน OZFORD EDUCATION GROUP OZFORD มีความมุ่งมั่นในการจัดโปรแกรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อให้น้องๆได้บรรลุผลทั้งด้านส่วนตัวและวิชาการ ซึ่งน้องสามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีพ    เราส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะและคุณค่าของชีวิต ทำให้น้องสามารถเลือกวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเรามีเจ้าหน้าที่ที่เข้าถึงน้องๆและให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และแนะแนวทั้งด้านการเรียนและเรื่องทั่วๆไปเพราะพนักงานทุกคนคิดเสมอว่า ความสำเร็จของน้องๆคือความสำเร็จของ Ozford นอกจากนี้ Ozford มีคณาจารย์ที่มีประสบการณ์และมีคุณภาพที่สอนนักเรียนนานาชาติมาเป็นเวลานาน โดยการใช้สื่อ และเทคนิคการสอนที่ทันสมัยและได้มาตรฐานและน่าสนใจทำให้น้องๆสนุกกับการเรียน น้องสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในห้องเรียนที่ทันสมัย เช่น TVs, DVD players และ Data Projectors  และยังมีห้องอาหารที่มีเครื่องทำครัวที่ครบครัน มีห้องนั่งเล่น และมุมอ่านหนังสือที่สะดวกสบาย Ozford ยังมีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่น้องสามารถเข้าร่วมได้อย่างสนุกสนานและได้ความรู้เช่นการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และสวนสาธารณะ […]