loogo

WIC

Wells International College (WIC) WIC มุ่งเน้นส่งมอบหลักสูตรที่มีคุณภาพสูงในด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), หลักสูตรภาวะความเป็นผู้นำและการจัดการ (Leadership & Management), งานด้านการบริการ (Hospitality)  ซึ่งทาง WIC ได้รับการจดทะเบียนและเป็นที่ยอมรับของ ASQA ( Australian Skill Quality Authority) หรือ ที่เรียกว่า สำนักงานคุณภาพทักษะออสเตรเลีย อีกทั้ง WIC ยังได้ขึ้นทะเบียนกับทะเบียนรายชื่อสถาบันและหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติของเครือจักรภพ (CRICOS) ซึ่งได้รับมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ นักศึกษาทุกคนที่จบจาก WIC ขอให้มั่นใจได้เลยว่าทุกคนจะมีทักษะในการทำงานในอนาคตได้อย่างดี เพราะเราจะคอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำ อยู่เคียงข้างนักศึกษากับทุกๆสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ในทุกวัน WIC ที่ตั้ง :  Lower Ground, 101 Sussex Street, Sydney NSW 2000 Australia เวบไซด์สถาบัน  Wells International College (WIC) ภาพรวม WIC […]