loogo

Strathfield college เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรหลากหลายประเทศออสเตรเลียและในเวลาเดียวกัน ก็มีความใส่ใจต่อความต้องการของหลักสูตรที่นักเรียนต้องการศึกษาให้นักเรียนได้เรียนรู้ในหลักสุตรที่แต่ละคนต้องการอย่างแท้จริง นักเรียนของที่นี่มาจากที่ต่างๆ กว่า 25 ประเทศในทุกทวีป มีความมีชีวิตชีวาในวัฒนธรรมจากที่ต่างๆทั่วทุกมุมโลก ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในการศึกษาภาษาอังกฤษ  วิทยาลัยของเรามีพนักงานที่พูดภาษาได้หลากหลายภาษา เช่น; กวางตุ้ง, จีนกลาง, ไทย, เกาหลี, อาหรับ, ภาษาฮินดี, อินโดนีเซีย, อิตาลีและสเปนซึ่งจะให้คำปรึกษาแก่นักเรียนทำให้รู้สึกอบอุ่นปลอดภัยเหมือนอยู่บ้านของตัวเอง

website สถาบัน Strathfield college

ภาพรวม

สถาบันของเราใกล้กับสถานีรถไฟใช้เวลาเพียงแค่ 2-3นาทีไปยังมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังใกล้กับขนส่งสาธารณะอื่นๆไม่ว่าจะเป็น รถรางที่สามารถที่จะพาไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในซิดนีย์และรถโดยสารสาธารณะ

The Haymarket ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของซิดนีย์ แต่ยังเป็นที่ๆ ไซน่าทาวน์และไทยทาวน์ ตั้งอยู่ด้วย  ซึ่งเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งที่คึกคักไปด้วยร้านอาหารเอเชียจำนวนมาก, ร้านอาหารและสามารถที่ๆจะเลือกหาอาหารราคาถูกได้มากมาย

ที่ตั้ง

English Campus : Level 4, 86 Mary St, Surry Hills, NSW 2010
Vocational Campus : Level 5, 451 Pitt Street Sydney, NSW 200

หลักสูตร

   หลักสูตรภาษาอังกฤษ   

 • General English 
 • English for academic purposes
 • High school Preparation Program
 • IELTS preparation
 • Professional English
 • University & TAFE Pathway

  General English  

หลักสูตร General English เป็นหลักสูตรที่ดีที่สุด ที่จะพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ของผู้เรียน ในการสื่อสารโดยรวม หลักสูตร ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะคือ พูด ฟัง อ่าน เขียน รวมทั้งการสอนคำศัพท์ ไวยากรณ์ และการออกอ่านเสียง

แต่ละระดับใช้เวลาเรียน 12 สัปดาห์ และทุก 6 สัปดาห์จะมี การทดสอบวัดความก้าวหน้า

เมื่อความสามารถที่วัดโดยการทดสอบของผู้เรียน มีก้าวหน้าและความพร้อม นักเรียนสามารถเลื่อนขึ้นไปเรียนในระดับที่สูงขึ้น และในทุกๆการสอบวัดความก้าวหน้า นักเรียนจะได้รับการ ติวแบบตัวต่อตัวจากอาจารย์ และได้รับรายงานแสดงความก้าวหน้าทางภาษา และคำแนะนำเพื่อปรับปรุง เพื่อนักเรียนจะได้พัฒนาตัวเองต่อไป

  Professional English  

หลักสูตร Professional English ของทางสถาบัน ถูกออกแบบมาเพื่อ ให้ความรู้ทางภาษอังกฤษ ที่ผู้เรียนต้องการ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ได้ในองค์กรต่างๆ ทั่วโลก

ระหว่างที่เรียน นักเรียนจะไม่ได้เรียนแต่เพียง ภาษาใหม่ภาษาหนึ่งเท่านั้น แต่ นักเรียน จะได้เรียน กรณีศึกษา และแนวโน้มความนิยมต่างๆ รวมถึง ทักษะการสื่อสาร ร่วมกับบุคคลจากหลากหลาย วัฒนธรรมอีกด้วย

  IELTS Preparation Course  

หลักสูตร IELTS Preparation ของทางสถาบัน เป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นหลักสูตรในการเตรียมตัวสอบที่เข้มข้น และออกแบบมาเพื่อ เตรียมผู้เรียนอย่างสมบูรณ์ ทั้ง 2 ด้านคือ การเรียนรู้ภาษา และการฝึกฝนเพื่อสอบเอาคะแนน IELTS หลักสูตรนี้ จะสร้างความคุ้นเคยของนักเรียนต่อ รูปแบบและโครงสร้างของข้อสอบ IELTS และจะช่วยผู้เรียนเตรียมตัว ผ่านการทดสอบ แบบรายวัน ที่จะวัดทั้ง 4 ทักษะทางภาษาอังกฤษ คือ พูด ฟัง อ่าน เขียน

การจำลอง ภาวการณ์สอบ IELTS รวมกับการสอนแบบตัวต่อตัว จะช่วยให้ผู้เรียนมั่นใจในการเข้าสอบ และได้คะแนน IELTS สูงสุด ภายใต้เวลาเพียงสั้นๆ นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถซื้อ การเรียน ออนไลน์ด้วยตนเองเพิ่มเติม ได้อีก 100 ชั่วโมงร่วมกับ สื่อการสอนต่างๆ เพื่อเพิ่มเติมจากการเรียนในชั้นเรียน

ลักษณะที่สำคัญของหลักสูตร

 • เป็นการเรียนแบบเข้มข้น 20 ชั่วโมง และมีการทดสอบ และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุง ทุกสัปดาห์
 • ทดสอบทักษะทางภาษาทุกวัน
 • ทดสอบจำลองการสอบ IELTS ทุกเดือน
 • ให้คำแนะนำ ตัวต่อตัวจากอาจารย์ผู้สอนของนักเรียนเอง
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องสอบในหน่วย Academic หรือ General Training ของ IELTS
 • มีทางเลือกเพื่อซื้อการเรียนเพิ่มเติมด้วยตัวเองทางออนไลน์ พร้อมสื่อการสอนต่างๆ

  English for Academic Purposes  

หลักสูตร EAP (English for Academic Purposes) ของทางสถาบัน ประสบความสำเร็จ และได้รับการยอมรับอย่างสูง ใน ซิดนี่ย์ เพื่อใช้ในการเตรียมตัวด้านภาษา เพื่อเรียนต่อ สถาบันหลายแห่งใน ซิดนี่ย์

ทางสถาบันมีความยินดีที่จะประกาศว่า หลักสูตร English for Academic Purposes ของสถาบันสามารถใช้เป็น pathway หรือหลักสูตรที่นำไปใช้เพื่อเข้าศึกษาต่อที่ Southern Cross University ได้ทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท

หลักสูตร EAP ใช้เวลาเรียน 10 สัปดาห์ และเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับ นักเรียนที่วางแผนไว้ว่าจะ เรียนต่อในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยการอาชีพต่างๆ ที่ซึ่งมีเนื้อหาวิชาการ ค่อนข้างสูง

ทางสถาบันทราบว่า การเข้าเรียนในสถาบัน ที่นักเรียนต้องการเป็นเรื่องยาก เราจึงทำงานร่วมกับนักเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ในการพัฒนาทักษะ เพื่อสร้างโอกาสสูงสุดเพื่อตัวนักเรียนเอง

ลักษณะพิเศษของหลักสูตร

 • การเรียนเพื่อพัฒนา ทักษะทั้ง 4 คือ พูด ฟัง อ่าน เขียน
 • การสอนคำศัพท์เพิ่มเติม และทบทวนไวยากรณ์
 • การเรียนแบบสัมมนาและวัดผล เช่นเดียวกับที่ทำในมหาวิทยาลัย
 • การเรียนและการวัดผลทางทักษะภาษา เช่น การคิดวิเคราะห์ การทำวิจัย การจดโน้ต การเขียนเรียงความ และการนำเสนอผลงาน
 • การให้มุมมองความเข้าใจของ สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ในออสเตรเลีย

  High School Preparation Program  

หลักสูตรนี้ High School Preparation program (HSPP) เตรียมนักเรียน เพื่อให้พร้อมเข้าเรียนใน ระดับ เกรด 11 ของโรงเรียนมัธยมใน ออสเตรเลีย หลักสูตรนี้เน้นไปที่ ภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเฉพาะสำหรับนักเรียนมัธยม ที่ต้องเจอในการเรียนรู้วิชาต่างๆ เพื่อสอนให้นักเรียนต่างชาติ อ่านออกเขียนได้ และมุ่งเตรียมผู้เรียน ให้รู้จักกับวัฒนธรรม และสังคมที่ต้องเจอเมื่อเข้าเรียน ระดับมัธยมในออสเตรเลีย

หลักสูตรนี้ High School Preparation program จะสอนให้ผู้เรียน มีความเข้าใจในพื้นฐานของภาษา โดยการสอนนักเรียน วันละ 5 ชั่วโมงเรื่อง โครงสร้างของเนื้อหาการเรียน รวมไปถึงวิชาเหล่านี้ คือ ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นภาษาที่ 2, คณิตศาสตร์, ภูมิศาสตร์, สังคมศึกษา, ประวัติศาสตร์สมัยใหม่, วิทยาศาสตร์, คอมพิวเตอร์ และธุรกิจศึกษา และมีการทดสอบ เก็บคะแนนทั้งสอบย่อย และสอบใหญ่ รวมถึงการสอบสัมภาษณ์ นักเรียน เพื่อวัดผลการศึกษาว่านักเรียนมีความพร้อมที่จะเข้าเรียนใน สถานศึกษาระดับมัธยม ที่เป็นพันธมิตรกับสถาบัน

ลักษณะพิเศษของหลักสูตร

 • ห้องเรียนขนาดเล็ก จำกันนักเรียนที่ 15 คนต่อห้อง
 • ผู้สอนมีคุณสมบัติ และถูกอบรมมาตามมาตรฐาน โรงเรียนมัธยม
 • การเรียนในสภาพแวดล้อมทางภาษาที่เข้มข้น ร่วมกับกิจกรรมที่ดูแลโดยอาจารย์
 • การวัดผลทุกสัปดาห์ในชั้นเรียน และให้คำแนะนำเพื่อพัฒนา

   หลักสูตรสายอาชีพ   

 • Accounting
 • Business Administration
 • Information Technology
 • Marketing
 • Management
 • Tourism & Hospitality

  Certificate IV in Accounting  

หลักสูตรนี้ สอนผู้เรียนให้ มีทักษะและความรู้ทางการบัญชีและการเงิน เพื่อฝึกให้ผู้เรียนพร้อมสำหรับทำงานใน บทบาทของนักบัญชี ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการบุคลากรทางการบัญชี
หลักสูตรนี้เป็นตัวผ่าน คือต้องเรียนก่อนเพื่อเรียนต่อใน หลักสูตร Diploma of Accounting

   BSB40515 Certificate IV in Business Administration   

หลักสูตรนี้ สอนให้ผู้เรียน สามารถใช้ทักษะในการจัดการ และความรู้ที่กว้างขวาง เพื่อปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ต่างๆ ในแต่ละภาคส่วนของธุรกิจ อีกทั้งยังสามารถ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ อย่างดีในเรื่องที่คาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้ และสามารถวิเคราะห์และประเมิน ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งมีความเป็นผู้นำ สามารถนำทีมได้ ภายใต้ข้อจำกัดประมาณหนึ่ง เพื่อผลรับของทีมงานโดยรวม

   ICT40115 Certificate IV Information Technology   

หลักสูตรนี้ อบรมผู้เรียนให้ มีทักษะและความรู้ ในขอบข่ายที่กว้างขวางในด้านงาน การสื่อสารข้อมูล สารสนเทศหรือ ICT และสามารถปฏิบัติงานได้ใน องค์การขนาดเล็กจนถึงระดับกลาง ที่มีความต้องการบุคลากรทางด้าน IT งานด้าน IT ที่เป็นไปได้สำหรับผู้สำเร็จกรศึกษา จะเป็นงานที่ ต้องใช้ความรู้และทักษะทางคอมพิวเตอร์ทางด้าน ระบบเครือข่ายขั้นพื้นฐาน การสนับสนุนทาง IT การจัดการฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม และเว็บไซต์ การทำงานที่ปลอดภัย และถูกต้องตามจริยธรรม ทั้งหมดนี้ถูกวิจัยมาเป็นอย่างดี เพื่อสอนและอบรม ในหลักสูตรนี้

   BSB41315 Certificate IV in Marketing   

หลักสูตรนี้ สอนผู้เรียนเพื่อให้พร้อมสำหรับ งานที่จะทำในอนาคต ทางด้าน การขายและ การทำการตลาด และเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาขั้นที่สูงขึ้น ทางด้านการตลาด 
หลักสูตรนี้ จะสอนหลักการพื้นฐาน ของการตลาด และในขณะเดียวกัน หลักสูตรจะพัฒนาตัวผู้เรียน ในด้านทั่วๆไป ตัวอย่างเช่น พฤติกรรมผู้บริโภค กฎหมาย และระบบเครือข่าย โดยผู้เรียนจะเรียนรู้ การนำเสนอทางการตลาด และการวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาด

   BSB51915 Diploma of Leadership and Management   

หลักสูตรนี้ จะสอนผู้เรียนให้มีความพร้อมทั้ง ความรู้และทักษะ ที่เป็นที่ต้องการในการทำงาน ด้านการบริหารกลยุทธิ์ และการประกอบการ ในหน่วยงานใดๆก็ตาม โดยนักเรียนจะเรียนรู้ความรับผิดชอบ ในการเป็นผู้นำ ซึ่งบริหารทีมงานและโครงการ

   SIT30513 Certificate III in Guiding   

หลักสูตรนี้ จะให้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง ในธุรกิจท่องเที่ยว โดยการทำกลุ่มท่องเที่ยว พร้อมทั้งการพบปะและเรียนรู้จาก อาจารย์รับเชิญ ผู้ซึ่งสามารถ แบ่งปันประสบการณ์อย่างมืออาชีพ และให้โอกาสในการเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงาน ที่มีค่า โดยการวิจัย และการรับจองในตัวแทนการท่องเที่ยวของสถาบันเอง