loogo

FLS INTERNATIONAL : Las Vegas Institute

การเรียนภาษาอังกฤษที่ FLS INTERNATIONAL มันเป็นเรื่องง่ายที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) กับหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ FLS ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทันสมัยและสอนให้รู้ทักษะของภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยรวมทักษะทางภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็น การพูด การฟัง การเขียน และการอ่าน

Las Vegas Institute ตั้งอยู่ใกล้กับหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของโลก และเมืองที่นักเรียนจากหลากหลายประเทศยังคงเข้ามาเรียนกันอย่างต่อเนื่อง นักเรียนที่เรียนจบคอร์ส Advance สามารถโอนย้านไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยใกล้เคียงได้ เช่น College of south Nevada หรือโอนย้ายไปเรียนที่ University of Nevada ,Las Vegas และ Dixie state college ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐ Utah 

website สถาบัน FLS INTERNATIONAL

ภาพรวม

FLS มีโปรแกรมที่หลากหลายกับความต้องการของนักเรียนทุกคน สำหรับนักเรียนผู้ที่มีเป้าหมายด้านการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เรามีโปรแกรมภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นไปที่ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ TOEFL และวิชาที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักเรียนที่ต้องการที่จะศึกษาภาษาอังกฤษไปด้วยพร้อมกับการเดินทางกับทัวร์เรามีลักษณะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษพร้อมทั้งนำนักเรียนไปศึกษาท่องเที่ยวตามเมืองต่างๆ อย่างเช่น Boston, Las Vegas, Los Angeles, ซึ่งในขณะที่ท่องเที่ยวนั้นนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วย หากคุณไม่สามารถหาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของคุณได้ ทางเรามีความยินดีที่จะจัดโปรแกรมที่เหมาะสมให้กับคุณได้เช่นกัน

Las Vegas เป็นแหล่งความบันเทิงที่ไม่มีวันหยุด ไม่ว่าจะเป็นแหล่ง ช้อปปิ้ง อาหาร และการพักผ่อน มีคาสิโนและรีสอร์ท อีกทั้งนักเรียนสามารถเยี่ยมชมสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ เช่น Grand Canyon หรือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่น Hoover Dam

หลักสูตร

  Academic English  

36 บทเรียน ต่อ สัปดาห์
เป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนการสอน โดยใช้เวลาในการเรียน 6 ชม. ต่อวัน สำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีวิชาเลือก 2 วิชาและภาษาอังกฤษสำหรับภาคปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  มันเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักเรียนที่ต้องการที่จะเข้าไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาหรือเพื่อต้องการที่จะใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วและคล่องแคล่ว

  TOEFL/SAT/GRE/GMAT/TOEIC/IELTS preparation  

36 บทเรียน ต่อ สัปดาห์
เป็นคอร์สสำหรับนักเรียนที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับสูง เป็นการเตรียมตัวสำหรับการสอบซึ่งจะครอบคลุมถึงทักษะที่มีความจำเป็นและนำไปสู่ความสำเร็จสำหรับการสอบ

  Intensive English  

30 บทเรียน ต่อ สัปดาห์
โปรแกรมนี้มีให้เรียนบทเรียนที่แตกต่างกันใน 3 บทเรียนต่อวัน  ซึ่งในบทเรียนหลักนักเรียนสามารถที่จะมุ่งเน้นไปที่ทักษะที่นักเรียนต้องการ หรือ หัวข้อต่างๆ รวมไปถึงการฝึกปฏิบัติ

  General English  

24 บทเรียน ต่อ สัปดาห์
หลักสูตรนี้จะรวมการเรียนการสอนหลักไปพร้อมกับการปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เช่นการออกเสียง บทสนทนา เพื่อที่จะทำให้นักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น

  Vacation English  

18 บทเรียน ต่อ สัปดาห์
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปด้านการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนพร้อมทั้งความสนุกสนานจากการเปิดโลกกว้างตามสถานที่ต่างๆ

ค่าใช้จ่าย